Klanten importeren


Gegevens die je kunt importeren

Bij DigitaleFactuur is het mogelijk om gegevens van de klant te importeren uit een CSV- bestand. Staan je klantgegevens in Excel, dan kan je dit opslaan als CSV-bestand.
De volgende klantgegevens kun je importeren:

Relatienummer
Het relatienummer is optioneel. Indien hier geen getal staat, wordt dit automatisch ingevuld.

Bedrijf
Hier komt de (bedrijfs)naam van degene die de factuur ontvangt. Bij particulieren kan je volstaan met alleen een naam en laat je contactpersoon leeg.

Adres
Hier kun je het volledige adres van de klant plus eventuele toevoeging invullen. Bijvoorbeeld Haagweg 4 F12

Postcode
Hier vul je de Postcode van de klant in, bijvoorbeeld 2311 AA

Plaats
Hier vul je de Plaats in van de klant, bijvoorbeeld Leiden.

Land
Hier kun je het land van de klant invullen, dit is optioneel en alleen nodig wanneer de factuur naar het buitenland wordt verstuurd.

Fax
Hier kun je indien je het nog gebruikt het faxnummer invullen van de klant.

Contactpersoon
Bij het importeren kun je slechts één contactpersoon toevoegen (na importeren kan je er meerdere toevoegen). Bij particuliere klant kan je dit vak leeg laten.

Email
Hier vul je het mailadres van de klant in. Je kunt hier slechts één e-mailadres invullen (na importeren kan je er meerdere toevoegen).

Telefoon
Hier kun je het telefoonnummer van de klant invullen.

naam_rekeninghouder
Hier vul je de naam van de rekeninghouder in. Deze gegevens zijn verplicht indien je automatisch wilt incasseren.

kvk
Hier kun je het KvK nummer invullen van de klant. Is optioneel.

btwnummer
Vul hier het BTW nummer in van je klant. Deze gegevens zijn optioneel, maar wel verplicht indien je de factuur naar het buitenland verstuurd.

mobiel
Hier kun je het mobiele telefoonnummer van je klant invullen. Zo kun je je klant gemakkelijk bellen via de DigitaleFactuur app.

Afdeling
Soms komt het voor dat je een afdeling moet vermelden in de factuur. Dit veld komt alleen op de factuur indien dit hier is ingevuld.

Verstuurmethode
Hier kun je per klant de standaard verstuurd methode invullen. Je kunt kiezen uit de volgende verstuurmethodes: e-mail, print, post zw, post kl.

Type_klant
Hier kun je invullen of de klant Debiteur of Crediteur is. Indien je dit leeg laat, wordt de klant automatisch Debiteur.

automatische_incasso
Hier kun je aangeven of je de klant automatisch wilt laten incasseren. Vul hier dan ja of nee in.

iban
Vul hierbij het IBAN nummer van de klant in. Dit is noodzakelijk als je je klant automatisch wilt laten incasseren.

bic
Dit veld kun je leeg laten als er een IBAN nummer is ingevuld. Bij automatische incasso is dit veld verplicht.

mandaat_kenmerk
Dit veld is noodzakelijk bij automatische incasso. Hier kun je bijvoorbeeld het relatienummer van de klant invullen.

mandaat_datum
Dit veld is noodzakelijk indien je de klant automatisch wilt incasseren. Hier je vul de datum in dat de klant akkoord is met automatisch incasso.

categorie_naam
Indien je de klant wilt koppelen aan een categorie kun je dat hier invullen. Nog niet bestaande categorieën worden hier aangemaakt.

Te hanteren bestand

Bij het importeren is het noodzakelijk om ons voorbeeld importbestand te gebruiken. Pas dus niet de koppen aan, want dan gaat het mis bij het importeren.

Het import bestand kun je hier downloaden.

Bestand importeren

Wanneer het importbestand is aangemaakt kun je dit gaan importeren in DigitaleFactuur. Dit kun je doen door op het kopje klanten te klikken. Klik vervolgens onder het kopje Nieuwe klant op importeren (Directe link).

Je kunt ook het volgende instructie video bekijken Naar video